EN

ข่าวสารดาวน์โหลดติดต่อเรา

หมวดหมู่ทั้งหมด

โปรแกรมนี้ส่วนใหญ่จะแทนที่วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษแทนที่แถบเหล็กด้วยแถบบรรจุภัณฑ์ PET และติดตั้งเครื่องมือบรรจุภัณฑ์แบบนิวเมติกหรือไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุกระดาษ มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในกระดาษหนังสือพิมพ์, ม้วนกระดาษ, กระดานไวท์บอร์ด, กระดาษพิมพ์เคลือบ, กระดาษสำเนาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ