EN

ข่าวสารดาวน์โหลดติดต่อเรา

หมวดหมู่ทั้งหมด

แท่งอลูมิเนียมบรรจุโดยเครื่องวิดน้ำแบบพลาสติก - เหล็กอัตโนมัติซึ่งไม่เพียง แต่บรรจุอย่างแน่นหนา แต่ยังมีเบาะเพียงพอที่จะปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งหลีกเลี่ยงมลพิษจากการบรรจุแท่งอลูมิเนียมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบรรจุได้มากกว่า 50 % เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นแบบดั้งเดิม