EN

ข่าวสารดาวน์โหลดติดต่อเรา

หมวดหมู่ทั้งหมด

แก้วที่มีแรงกดบนพื้นผิวของแก้วที่มีความแกร่งหรือที่เรียกว่าแก้วเสริม แก้วได้รับการเสริมความแกร่งซึ่งเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสใน 1874 บรรจุภัณฑ์กระจกมีลักษณะของคุณภาพบรรจุภัณฑ์หนักและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูง แนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก PET มันมีข้อดีของบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีความปลอดภัยความปลอดภัยต้นทุนต่ำและการขนส่งง่าย