EN

ข่าวสารดาวน์โหลดติดต่อเรา

หมวดหมู่ทั้งหมด

โปรแกรมนี้ส่วนใหญ่จะแทนที่วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งแทนที่แถบเหล็กด้วยแถบบรรจุภัณฑ์ PET และติดตั้งเครื่องมือบรรจุภัณฑ์แบบนิวเมติกหรือไฟฟ้าที่สอดคล้องกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์แบบแผ่น ใช้กับกระดาษแข็งกระดาษแข็งสีเทากล่องและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ