EN

ข่าวสารดาวน์โหลดติดต่อเรา

หมวดหมู่ทั้งหมด

โปรแกรมนี้ส่วนใหญ่จะแทนที่วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์กระป๋องและขวดอุตสาหกรรมแทนที่แถบเหล็กด้วยแถบบรรจุภัณฑ์ PET และติดตั้งเครื่องมือบรรจุภัณฑ์แบบนิวเมติกหรือไฟฟ้าที่สอดคล้องกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุภัณฑ์ของกระดาษ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกระป๋องและขวด (เช่นดอกไม้ไฟและประทัดเบียร์หม้อสีผงโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ )