EN

NowościPobierzKontakt

Wszystkie kategorie

Program ten zastępuje głównie materiały i narzędzia używane w opakowaniach w przemyśle papierniczym, zastępuje taśmę stalową taśmą opakowaniową PET oraz wyposaża odpowiednie pneumatyczne lub elektryczne narzędzie do pakowania w celu poprawy wydajności pakowania papieru. Jest szeroko stosowany w papierze gazetowym, papierze rolkowym, białej tablicy, powlekanym papierze drukarskim, papierze do kopiowania i innych produktach.