EN

חדשות הורדהצרו קשר

כל הקטגוריות

חדשות

בניית צוותים ביולי .25

זמן: 2019-10-08 כניסות: 123

מעקב אחר נהר בליואיאנג,
פעילות זו הגבירה עוד יותר את הלכידות בין עמיתים. במהלך הפעילות, עמיתים עזרו זה לזה להשלים את כל המסע של מעקב אחר נהרות בהצלחה. במיוחד כמה מנהיגים לקחו את ההובלה באתגר הפרויקטים הקשים והמסוכנים יותר והובילו אותנו לקשיים. במהלך הפעילות אנו יכולים לא רק לצפות בנוף שבדרך, אלא גם לנשום אוויר צח, להרגיע את נפשנו וגופנו ו"להיטען "מלא לעבודה בשבוע הבא. למרות שכל התהליך היה מעט מלוכלך ועייף. , לכולנו היה זמן טוב.